fredag, januar 29, 2016

De harde ordene og Den Hellige Ånds sorg

Alle disse harde ordene. All uforsonligheten. Jeg kjenner mer og mer på sorg over brødre og søstre som uttaler seg så skarpt og hardt med brodd mot både den ene og den andre, som ser ting annerledes enn dem selv. Som har gjort andre erfaringer enn dem selv.

Den Hellige Ånd er vár. Det er mulig å gjøre Ham sorg. Det leser vi i Ef 4,30:

'Og gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til forløsningens dag'.

Men har du lagt merke til at dette verset står i en helt bestemt sammenheng? Har du lest verset foran og etter? La oss gjøre det:

'La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for den som hører på. OG GJØR IKKE DEN HELLIGE ÅND SORG ... La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, likesom all slags ondskap'.

Og la oss ta med neste vers også: 'Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!' 

Det er altså en sammenheng mellom:
* råttent snakk
* bitterhet
* hissighet
* sinne
* skrål
* spott
* ondskap

og det å gjøre Den Hellige Ånd sorg.

Det er noe å tenke på når man setter seg ved tastaturet og skal skrive og omtale en søster eller bror, en menighet eller en organisasjon. Hva driver oss? Guds kjærlighet eller bitterhet, hissighet eller sinne? Når freden i våre hjerter blir borte, kan det da skyldes vår hissighet?

Det finnes egne Facebook sider som oser av forakt og fordømmelse av troende som ser ting litt annerledes enn de som skriver på disse sidene.  De er opprettet for å gå til angrep på kristne fra andre konfesjoner. Det er så mye harde ord, så mye hissighet. Slik enkelte uttaler seg skulle man tro at de satt inne med hele sannheten selv, og ikke ser stykkevis og delt.

Tro om ikke mye av dette gjør Den Hellige Ånd djup sorg. Tro om ikke det er dette som tar freden fra oss, den fred Kristus etterlot seg, og som skulle prege oss.

'Mildt svar demper harme, men et sårende ord vekker vrede'. (Ord 15,1)

Ingen kommentarer: