søndag, januar 03, 2016

Innse din verdighet

'Da vår Herre Jesus ble født som sant menneske, han som aldri opphørte å være sann Gud, gjorde Han seg selv til den nye skapelsens begynnelse. Sitt opphav formidlet Han til menneskeslekten, Han gav oss et åndelig vesen. Hvem kan utforske dette mysterium, hvem kan beskrive denne nåde? Ondskapen blir til uskyld, det gamle blir nytt, de fremmede blir adoptivbarn, og de som stod utenfor blir arvinger.

Våkn opp, du menneske, og innse din verdighet! Tenk på at du er skapt i Guds bilde, og selv om bildet ble fordervet i Adam, så er det blitt gjenopprettet i Kristus.

Ta i bruk de synlige ting på et passende vis, slik som du tar i bruk jorden, havet, himmelen, luften, kildene og elvene. For alt vakkert og vidunderlig som du finner i dem skal du prise og ære Skaperen.

La det fysiske lyset berøre ditt fysiske sinn, men lukk det sanne lys inn i ditt hjertes favn, 'det som lyser for hvert menneske' og om hvilket profeten sier: 'Se opp til ham og strål av glede, så skal dere aldri rødme av skam'. For om vi er Guds tempel og Guds Ånd bor i oss, da er det som hver troende har i sin sjel, større enn himmelhvelvingens under'.

Leo den store (død 461)

Ingen kommentarer: