onsdag, januar 13, 2016

Hjertets modenhet

'Det tar tid før hjertet vokser til modenhet ... Litt etter litt, mens vi lever og arbeider med andre, spesielt om vi blir ledet vel, lærer vi oss til å bryte oss ut av selvsentrertheten, hvor vi søker å være briljante og bevise vår godhet, visdom og kraft. Vi mottar og gir videre de slag livet gir oss.         

Alle trenger vi å oppdage at det er andre enn oss som har gaver og behov; ingen av oss er verdens sentrum. Vi er bare en liten, men viktig del av vårt univers. Vi har alle en viktig brikke. Vi trenger hverandre'.

Jean Vanier i Becoming Human, side 58-59. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: