mandag, januar 11, 2016

Fem måter å møte dagens utfordringer i kristenheten på, del 1

Aaron Yoder, som er pastor i First Mennonite Chruch i Morton, Illinois, har skrevet en artikkel om den krisen mange evangeliske menigheter opplever i vår tid. Utgangspunktet er hentet fra hans eget kirkesamfunn, men artikkelen burde kunne leses av alle. Her er det absolutt ting å lære. Derfor har jeg valgt å oversette den. Her er første av i alt to deler:

Her er fem nyttårs resolusjoner som er særdeles viktige for å reversere tilbakegangen til Mennonite Church, USA.

Slutt å si: 'Vi kan aldri bli enige med alle'. Apg 4,32 beskriver muligheten for at disipler kan ha 'ett hjerte og én sjel'. Det er et faktum at medlemmer av Mennonite Church og General Conference Mennonite Church i 1995 gjensidig ble enige om å slutte seg til The Confession of Faith in a Mennonite Perspective.

Vår Bekjennelse er et resultat av grundig arbeid med å finne enighet mellom to tradisjoner som begge bruker Skriften som et fundament. I introduksjonen, er de frimodige og sier at dette perspektivet skulle seriøst overveies av alle mennesker som proklamerer evangeliet til Jesus Kristus. 

Med andre ord: for 20 år siden deklarerte vi at denne Bekjennelsen ikke bare er en utmerket og felles stemme for oss, men er nødvendig for verden! Hvis vi en gang ble enige om at denne Bekjennelsen var en tilstrekkelig begynnelse for vårt kirkesamfunn, så er den også tilstrekkelig for å fortsette vår kirke i dag. 

Identifiser universialismen og proklamer evangeliet isteden! Universialismen forkynner at alle mennesker vil bli frelst til slutt fordi Gud er for kjærlig til at Han skulle tillate at noen vil gå fortapt i et beksvart mørke for evig. I vår bekjennelse står det faktisk helt motsatt: "På grunn av synd, er menneskeheten overgitt til de slavebindende kreftene til det onde og til døden" og "Vi mottar Guds frelse ved å omvende oss fra vår synd og akseptere Jesus Kristus som Frelser og Herre". Lederskapet for Mennonite Chruch, USA, trenger ledere som proklamerer et klart og tydelig budskap om synd og om Jesus som den eneste Frelseren.

Vend tilbake til den personlige lesningen av Bibelen og til lesningen av Bibelen i fellesskapet og til memoreringen av den. Michael Sattler, en av de tidlige lederne blant anabaptistene, gav sitt liv fordi han 'appellerte til Skriften'. Hadde han lyttet til samtidens røster under Reformasjonen, ville aldri Mennonitene sett dagens lys. I dag, i stedet for bare å søke de nye stemmene innen teologien og ta den enkleste veien og gjenta ordene til samtidens teologer, skulle Mennonite Church, USA, faktisk praktisere det vår Bekjennelse sier om Bibelen. 

Vi deklarerer nemlig at Skriften er 'fullt ut til å stole på som standard for den kristne tro og liv. Vi tar del i menighetens oppgave om å tolke Bibelen og finne ut hva Gud sier i vår tid ved å undersøke alle ting i lys av Skriften. Innsikter og forståelser som vi bringer til tolkningen av Skriften skal testes i troens fellesskap'.

I de siste 30 årene har undergrunnskirken i Kina vokst fordi Skriften er nok for tro og liv og forventer at deres ledere flittig leser, memorerer og har dialog gjennom Skriften. Medlemmene av Menninite Church, USA, vil også finne at Skriften er mer enn nok i alle ting - hvis vi er villige til å sette den ut i praksis.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: