lørdag, januar 30, 2016

Å stride i bønn, del 2

'Bønnens hus har mange rom', var tittelen på en av bøkene til Edin Løvås. Med den tittelen mente han å si at bønnen har mange former. En av dem er den stridende bønn.

I Jak 5,16 kan vi lese: "Et rettferdig menneskes effektive og inderlige bønn har stor nytte". (King James Version).

The Amplified Bible oversetter dette slik: "Det rettferdige menneskes oppriktige (ekte, vedvarende) bønn tilgjengeliggjør en enorm kraft (dynamisk i sin virkning)".

Det finnes ingenting som ikke bønn kan berøre eller forandre! Det er noe å tenke på. Særlig med tanke på at vi virkelig trenger åndelige gjennombrudd. Dessverre er det likevel få som vil gi seg i kast med dette. Vi tror vi kan løse de utfordringene vi står overfor på annen måte. Noen klynger seg til politiske løsninger. Andre setter sin lit til menneskelig styrke og kløkt. Også i menighetssammenheng. Dessverre kommer det lite ut av det. Vi glemmer å gå bønneveien. Vi har liten erfaring med hva det vil si å stride eller kjempe i bønn.

De gamle snakket om 'å be ting igjennom'. De visste hva de snakket om! De snakket om den inderlige, pågående og utholdende bønnen.  Den Jakob siktet til når han skrev sitt brev. En pågående bønn til man ser bønnesvaret innen rekkevidde og fortsetter til man får det!

Denne formen for bønn gir gjennombrudd. Vi bryter igjennom motstanden fra mørkets makter, slik profeten Daniel beskriver dem, og som jeg henviste til i den første artikkelen i denne serien, og tar tak i Guds villighet til å utføre sine planer på jorden. Bønn forløser Guds kraft på våre vegne. Gud er ikke mot oss, Han er for oss!

Men det er motstand underveis. Fienden vil ikke gi slipp på sitt bytte, og på sine posisjoner så lett. Derfor må vi av og til stride i bønn, kjempe oss igjennom, våge å knele på Guds løfter og stå på dem inntil vi har bedt oss igjennom. Et slikt gjennombrudd har sin pris. Noen må BE-tale prisen!

(fortsettes)

Ingen kommentarer: