tirsdag, januar 12, 2016

Tusenårsriket, del 2

Her fortsetter artikkelserien om Tusenårsriket, skrevet av den anerkjente bibellæreren, C.I Scofield (bildet) Første del ble publisert i går:

'Tilgi meg at jeg stanser enda et øyeblikk ved dette, fordi dette er av fundamental betydning for forståelsen av Skriften. Guds rike er det store omfattende uttrykket. Himmelens rike får sin fulle manifestasjon i Kristi tusenårige regjering over jorden. Menigheten er en klart avgrenset samling av frelste mellom pinsedag og Herrens komme i skyen like før Den store trengsel, og de skal slutte seg til Ham og regjere sammen med Ham når himmelens rike blir opprettet.

Himmelens rike er Guds rike, men av det kan vi ikke slutte at de to uttrykkene er synonyme. For eksempel: staten Texas er i USA, men den er ikke USA. Fordi den er i USA har den mye til felles med USA. Den har den samme presidenten, den samme grunnloven, det samme språket, men det ville være forvirrende å snakke om staten Texas og USA under ett uten forskjell. Kongeriket Skottland er i Storbritannia, men er ikke Storbritannia. 

Himmelens rike er i Guds rike. Derfor kan vi i Skriften vente å finne mange ting som dette riket har til felles med himmelens rike, og vi kan ikke uten videre nevne de to vekselsvis. 

Menigheten hører til Guds rike, men Menigheten er ikke Guds rike. Heller ikke er Menigheten himmelens rike, selv om menigheten en tid skal være i himmelens rike. Menigheten er i himmelens rike som igjen er i Guds rike, akkurat som kongefamilien i Storbritannia, kan sies å være i kongeriket Storbritannia. Menigheten er et hele av kongelige prester som i løpet av denne tidshusholdningen er blitt kalt ut for å være medregenter med Kongen på Tusenårsrikets jord i en periode av 1000 år og skal alltid være med Ham når den perioden er slutt. Jeg tror at grunnen nå er klar så vi kan gå videre til noen spørsmål:

1. Når begynner Tusenårsriket?
Svaret er at det begynner like etter Den store trengsel har utløpt sin tid. Umiddelbart etter Den store trengsel, kommer Jesus tilbake i kraft og herlighet til denne jorden og oppretter det tusenårige styret. La meg lese ett etter to avsnitt om dette punktet:

"Men straks etter de dagenes trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet". (Matt 24,29-30)

Når? "Straks etter de dagenes trengsel ..." Dere ser forskjellen på dette Herrens komme i kraft og stor herlighet til jorden etter den perioden som kalles "de dagenes trengsel", og det andre Herrens komme i luften for å hente sine egne før trengselen. Det ene komme er synlig bare for dem som rykkes opp i luften for å møte Herren i luften. De som bor på jorden vil bli kjent med dette bare fordi de som er blitt tatt, er borte. Det andre kommet skal være "som lynet, som kommer fra øst og skinner like til vest", og det vil bli sett av alle nasjoner og vil bli en fryktelig opplevelse for dem. Dette blir tydelig slått fast i Herrens eget ord.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: