lørdag, januar 09, 2016

Vårt håp og vår visjon må bli rotfestet i det som skjer nå

'Så mye lidelse har sitt opphav i skuffelser. Vi venter på noe som vi tror skal gi oss lykke, men det skjer ikke. Vi ser bare det negative som har skjedd oss - sykdom, et funksjonshemmet barn - og vi lukker oss inne i sinne og opprør.

Menneskelig visdom betyr å få beina på bakken igjen; ikke lukke oss inn i et vakkert ideal som vi må oppnå, men ønske virkeligheten slik den virkelig er velkommen; oppdage Gud i det som skjer nå; ikke kjempe mot realitetene, men oppdage livets såkorn, mulighetene som finnes i dem. 

Selvsagt må vi ha en visjon for fremtiden, og fokusere på den, vi må ha en plan og bli klar over og ansvarliggjøre oss for fremtiden, men vårt håp og vår visjon må være rotfestet i det som skjer nå.

Vi oppdager Gud i det som skjer nå i dette øyeblikk, ved å bli venn av tiden og dens realiteter'.

Jean Vanier i Our Journey Home, side 165-166. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: