torsdag, januar 21, 2016

Indre smerte

'I 1964 tok jeg med meg to menn fra et asyl - Raphael og Philip - og vi begynte å leve sammen.

Jeg visste ikke da at jeg med dette grunnla den første L'Arche-kommuniteten. 

Jeg følte ganske enkelt at jeg hadde et kall til å leve sammen med disse to mennene, som hadde opplevd så mye avvisning og lidelse og som hadde så mye indre smerte som få andre. Når jeg begynte å leve med dem oppdaget jeg den intense smerten de bar på i sitt hjerte'.

Jean Vanier i From Brokenness to Community, side 11. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen 

Ingen kommentarer: