torsdag, januar 14, 2016

Muslimer vandaliserte evangelisk kirke i Algerie

7. januar ble en evangelisk menighet i Algerie vandalisert av ukjente gjerningsmenn. Jihadistiske slagord, som 'Allah o'Akbar, er skrevet mange steder på veggene i kirkebygget.

Ugjerningsmennene har stjålet alt inventaret, musikkinstrumenter og omlag 8.000 dollars, forteller pastor Mustapha Krieche (bildet) i menigheten 'Lyset', byen Tizi-Ouzou, som ligger langs den algeriske kyst. Alt av inventar som vandalene ikke fikk med seg har de smadret til pinneved. Bare talerstolen står igjen. Dette melder Morning Star News i dag.

Vandalene kom seg inn i kirkebygget ved å knuse en rute. Det er ikke første gangen denne menigheten, som har omlag 100 medlemmer, blir utsatt for trusler og hærverk. I 2009 kom omlag 20 av de muslimske naboene og forsøkte å stenge inngangspartiet, slik at ikke menighetens medlemmer skulle få komme inn i kirken for å feire sin gudstjeneste. Truslene mot menighetens medlemmer haglet, og det var en forferdelig hatefull stemning. Muslimene forsøkte å få provosert menighetens medlemmer til å angripe dem, men menighetens medlemmer forholdt seg helt passive. Politiet måtte komme for å hindre at det ble voldelig. I januar 2010 forsøkte en gruppe muslimer å tenne på kirkebygget. De fikk ødelagt en del av bygget, og brent en del Bibler.

La oss huske på våre trossøsken i Algerie i våre forbønner.

Ingen kommentarer: