mandag, januar 25, 2016

'Jesus var ikke russer. Han var jøde, og ganske lik oss'

I Kirgisistan i Sentral-Asia er det mange som forbinder Jesus som noe russisk og dermed blir den kristne tro koblet til noe undertrykkende. Dette har sammenheng med at Kirgisistan en gang var en del av Samveldet av sosialistiske sovjetrepublikker - det som vi kalte Sovjetunionen.

Kirgiserene er en muslimsk folkegruppe. Under Sovjetregimet flyttet mange russere hit og med dem kom også den ortodokse troen. Og siden Den ortodokse kirken og den russiske staten ofte har vært svært forbundet med hverandre, mener mange kirgisere at kristendommen er en russisk religion og Bibelen en russisk bok.

Institutt for Bibeloversettelse, som har oversatt Det nye testamente til kirgisisk (bildet) er opptatt av å få bukt med denne misoppfatningen. De presenterer Jesus som jøde, og jødene er ikke ulike kirgiserne! Det gjør de ved å hjelpe kirgiserne med å finne likheter mellom dem og jødene i de bibelske fortellingene.

Mange av kirgiserne er nemlig nomader og gjetere og da har de jo mange fortellinger fra Bibelen å øse av og vise dem likhetene mellom jøder og kirgisere. Blant annet slakter kirgiserne lam på samme måte som jødene gjør, og nå øker interessen for å lese Bibelen blant kirgiserne selv. De oppdager at Jesus slett ikke er en representant for noen som har undertrykket dem, men en som ligner på deres eget folk.

La oss be for alle de som har fått en Bibel på kirgisisk at Den Hellige Ånd viser dem hvem Jesus er!

Ingen kommentarer: