fredag, januar 15, 2016

Frykt

'Fordi jeg frykter din hånd som griper, som kaller meg til det ukjente av kjærlighet, fordi jeg frykter min tomhet, at jeg en dag skal dø, frykter jeg meg selv og jeg lukker mitt hjerte, og stenger meg ute fra deg, min fortvilte bror.

Ditt nærvær er et kall. Vender jeg meg bort, eller våger jeg?

Kjærlighet er den største risiko av alle. Våger jeg virkelig å hoppe inn i det kjølige, virvlende levende vann av kjærlig troskap?'

Jean Vanier (bildet) i Tears of Silence, side 22. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: