torsdag, januar 07, 2016

Å feire at vi er sammen

'Vi må lære oss til å feire. Jeg bruker bevisst ordet lære oss å feire, fordi det å feire er ikke noe som skjer spontant.

Vi trenger å oppdage hva det vil si å feire. Vår verden vet ikke mye om det å feire, men vi vet ganske mye om det å feste, hvor vi trenger å bli stimulert av alkohol for å det moro.

Vi vet hva filmer og distraksjoner. Men vet vi hva det vil å feire? Vet vi hvordan vi skal feire at vi er sammen, av det å være en kropp? 

Vet vi virkelig å kunne bruke alt det som er menneskelig og guddommelig for å feire sammen?

Jean Vanier i From Brokeness to Community, side 45. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: