mandag, januar 04, 2016

Vennskapets gave

'Vennskap er en av de største gaver et menneske kan ta imot. Det er et bånd som betyr mer enn vanlige mål, interesser eller erfaringer. Vennskapets bånd er sterkere enn dem som den seksuelle foreningen kan skape, djupere enn dem som en delt skjebne kan forsterke, og de kan være enda mer inderlig enn ekteskapets eller familiens bånd.

Vennskap er å være sammen i glede og sorg, selv da man ikke kan øke gleden eller minske sorgen. Vennskap er en sjelenes forening som leder til en edel og sann kjærlighet. Vennskap får hele livet til å lyse. Salige er de som legger ned sine liv for sine venner'. 

Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: