mandag, januar 11, 2016

En fargesterk og troverdig røst er borte

Den svenske kulturpersonligheten, forfatteren, oversetteren og katolikken, Gunnel Vallquist, døde i dag, 97 år gammel. Siden 1982 var hun medlem av Svenska Akademin.

I Sverige satte hun djupe spor etter seg. I et minneord skriver Peter Halldorf:

"Gunnel Vallquist var en av den svenska kristenhetens mest färgstarka och trovärdiga röster. Hon tillhörde sedan unga år den katolska kyrkan, man var under hela sitt liv en radikal ekumen, en gränsöverskridande gestalt, som med profetiskt patos kallade kyrkorna samman till en djupare enhet. ”Ingen skandal är större, ingen sorg djupare än den förblivande splittring som ännu hindrar de kristna från att mötas vid samma nattvardsbord”, framhöll hon med emfas.

Fram till dess att krafterna avtog besökte Gunnel Vallquist regelbundet Bjärka-Säby, och deltog bland annat i flera av de stora vintermötena.

Gunnel Vallquist insomnade i dag på morgonen på Josefinahemmet i Stockholm, där hon bodde de sista åren av sitt liv.

Vi lyser frid över hennes ljusa minne.

Ingen kommentarer: