fredag, januar 08, 2016

I dag er det 60 år siden fem amerikanske misjonærer ble drept i forsøket på å nå unådd stamme

I dag er det på dagen 60 år siden Jim Elliot, Nate Saint, Pete Fleming, Roger Youderian og Ed McCully endte sine liv som martyrer for Jesus. De grufulle drapene skjedde i forbindelse med at de fem amerikanske misjonærene forsøkte å nå Waodani stammen med evangeliet.

Operasjon Auca var et forsøk på å nå denne unådde stammen med tilholdssted inne i regnskogen i Ecuador. Dette var en isolert stamme kjent for å være voldelig, både mot sine egne og mot fremmede som kom inn på deres område.

Historien er godt kjent. Forsøket med å nå denne ville stammen endte menneskelig sett i den djupeste tragedie ved at de fem amerikanske misjonærene ble drept av den stammen de skulle nå. Men historien slutter ikke her. Vitnesbyrdet de fem etterlater seg bærer frukt, og drapsmennene kommer til tro. Det hører også med til historien at enkene etter de fem reiser til Ecuador for å bo sammen med stammen som myrdet deres menn. Hvilket vitnesbyrd! Og de fem mennenes offer er ikke blitt glemt.

Jeg vet ikke om dagen i dag skal markeres, men for 10 år ble 50 års markeringen gjennomført med 200 av drapsmennenes etterkommere sang: 'I have deceided to follow Jesus'!

Dette er hva jeg skrev 8. januar 2006:

8. januar 1956 blir de unge misjonærene Jim Elliot, Pete Fleming, Ed McCully, Nate Saint og Roger Youderian drept av en gruppe Auca indianere på en strand inne i jungelen i Ecuador.
8.januar 2006, altså 50 år senere, synger 200 etterkommere av drapsmennene, "I have decided to follow Jesus", i det de ser på at 10 ungdommer fra deres stamme blir døpt på den motsatte siden av stranden der de fem unge misjonærene endte sine liv. En av dåpskandidatene hadde kommet til tro gjennom en mann som heter Tementa hvis far var Nenquiwui. Det var denne mannen som hadde fortalt Aucca-stammen om at de fem amerikanske misjonærene var kannibaler, en opplysning som skulle gjøre de fem til martyrer for evangeliet. Nenquiwui ble senere en kristen og nå hadde hans sønn vært redskapet til en annen aucca-indianers frelse. Et sterkt vitnesbyrd om evangeliets kraft dette. Tementa har også vært med på å oversette Det nye testamente til waoandani, accua-indianernes språk. De 200 som så på dåpshandlingen sang vekselsvis på engelsk, waoandani, quichua, shuar og cofan - som er andre stammespråk som benyttes her. Hvilken enorm glede det må ha vært i himmelen denne januar dagen i år!

Blant deltagerne var også Ken Fleming på 79 år, som hadde reist den lange veien fra Iowa i USA. Ken Fleming er bror til Pete Fleming. Da han kom fram møtte han Dyuwi og Kimo. Den 79 år gamle Ken Fleming gikk da fram og omfavnet Kimo, mannen som hadde kjørt et spyd gjennom hans bror Pete og drept ham. Ken som selv var misjonær blant zuluene i Sør-Afrika, da hans bror ble drept, sa etter møtet med Kimo: "Det var en stor glede for meg å møte Kimo, og se hvordan Kristi herlighet skinner i ansiktet til den mannen." Kimo og hans kone Sawa er ledere i menigheten som oppsto etter drapene på de fem amerikanerne, og har tjent Herren Jesus trofast siden da. Blant de øvrige deltagere var også Bert Elliot som nå er 81 år, han er bror til Jim Elliot. Bert og hans kone Colleen hadde reist fra Peru, hvor de fremdeles er misjonærer. Her var sønnesønn til Nate Saint. Nate Saints søster, Rachel har bodd blant aucca-stammen som drepte hennes bror, frem til hun døde av kreft i 1994. Hun er begravd her.

Etter dåpen var det en høytidelig minnestund for de fem amerikanske martyr-misjonærene. Det er blitt sagt at "martyrenes blod er kirkens såkorn", og det ser man virkelig i dette tilfellet. Her er en stamme blitt frelst, en menighet grunnlagt, Det nye testamente er blitt oversatt til deres eget språk, Den Hellige Ånd og Ordets forkynnelse sørger for vekst, og nye mennesker døpes og legges til menigheten. Dette skjer samtidig med at drapsmenn og drapsoffre og deres familier forsones. Slik kan bare Jesus gjøre! Dåpshøytideligheten ved martyrstedet ble avsluttet med nattverdfeiring.

Ingen kommentarer: