tirsdag, mars 01, 2016

Billy Graham: Bibelen er Guds gave til oss - les den!

97 år gamle Billy Graham (bildet) er krystallklar: Bibelen er den 'viktigste boken og kristne trenger å forstå det'!

Graham ble nylig spurt om tips til hvordan man kan forstå Bibelen bedre. Til dette svarte verdensevangelisten:

'Det er svært viktig at vi forstår at Bibelen er den aller viktigste teksten å forstå i hele verden fordi den er Guds ord - Guds budskap - til deg, og til hele menneskeheten'.

Han anbefaler den som vil lese den for første gang til ikke å starte med begynnelsen, men lese et av evangeliene først, for eksempel Evangeliet etter Johannes'.

Den gamle mannen er evangelist tvers igjennom! Heldigvis! Hør bare:

'Det gamle testamente peker mot Jesus Kristus, og hele Det nye testamente handler om Ham. Han steg ned fra himmelen for å tilgi oss og gjøre oss til en del av sin familie for evig - og ved å lese Bibelen oppdager vi denne store sannheten'.

I svaret sitt henviser Billy Graham til det som står skrevet i Joh 20,31:

'Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn'.

Billy Graham anbefaler også at den som skal lese Bibelen første gang bør finne en oversettelse som er lett å forstå, og at man ber om at Gud skal hjelpe en til å forstå det en leser.

Billy Graham, som er baptist, legger til:

'På denne måten vil du lære hvem Jesus er og hva Han har gjort. Men mer enn det: du vil oppdage at Gud elsker deg. Bibelen er en stor gave til oss, men det finnes en enda større gave: Jesus Kristus. Inviter Ham til å komme inn i ditt liv i dag'.

Ingen kommentarer: