lørdag, oktober 17, 2020

Den glødende arven etter Harry Månsus


Som årene går kjenner jeg på en djupere og djupere takknemlighet for den svenske baptistpastoren og teologen Harry Månsus (bildet). Månsus, som blir 80 neste år, har påvirket meg mer enn jeg har innsett, siden vi traff hverandre under et stevne i hjembyen min Gjøvik for mange, mange år siden. Da hadde jeg lest mange av hans bøker og både blitt velsignet og utfordret. Den personlige praten skulle føre til at jeg valgte å forbli baptist, til tross for dragning mot andre kirkelige tradisjoner. I Månsus så jeg en radikalitet og en overgivelse til Kristus som var smittsom. Harry Månsus kan best karakterises med hedersbenevnelsen 'hel ved'.

Lenge før vi hørte om klimakrisen og lenge før kristne ble klimabevisste var Harry Månsus på banen. Med profetisk klarhet skildret han de pågående og de kommende miljøødeleggelsene. Dessverre har han ikke fått noen heder og ære for dette, som han burde, men slik er det med profetiske røster. Det er først når de har gått hjem til Herren at man begynner å se hvem de var.

Men det er mer: Harry Månsus løftet frem igjen arven etter den amerikanske vekkelsesevangelisten Charles Finney. Ikke bare dennes radikale evangelieforkynnelse som førte til at så mange kom til tro på en levende Kristus, men Månsus avdekket også gjennom sin bok: 'En glødende arv' en for mange helt ukjent side ved Finney, nemlig hans store sosiale engasjement for de fattige og forkomne, mot slaveriet og den sosiale uretten i samfunnet. Arven etter Finney sammenlignet så Månsus med arven etter hele Nordens vekkelsesevangelist, Frank Magns. Det er mange likhetspunkter.

Harry Månsus hjalp oss til å oppdage det hebraiske ordet 'shalom' i dets fulle bibelske kontekst, som noe langt mer enn fred i betydningen 'fravær av krig', men som et av Guds karaktertrekk som gir seg utslag på alle livets områder. Han skrev bok om Shalom, og løftet frem for oss Bergprekenen som selve prinsippene for det Gudsriket Jesus forkynte og hjalp meg og andre til å se at det skal leves ut her i tiden, med alle de følger det får for ens eget liv.

Harry Månsus løftet også frem - med bakgrunn i Bergprekenen - arbeidet for fred og ble en aktiv del av den kristne fredsbevegelsen. Han introduserte også for oss den amerikanske mennonitten, pastoren og teologen Ron Sider, som med sitt store sosiale engasjement satte et ubehagelig, profetisk søkelys på rike kristnes forhold til de fattige og sultproblemet i verden. 

Sist, men ikke minst, har Harry Månsus, vært en pioner og en banebrytende talsmann for vår tids søkende mennesker, ikke minst gjennom Bromma-dialogen. Mange er de som har funnet Jesus gjennom dette arbeidet.

Jeg vil gjerne få takke Harry Månsus for alt han har fått bety i mitt liv. Takk for kjærlighet til Bibelen, for overgivelsen til Jesus, for ditt mot og din pionerånd. Må Herrens ansikt hvile over deg, og måtte du få mange gode år fremover.

Her er Harry Månsus' bibliografi, i følge Wikipedia. Jeg har lest alle disse bøkene, med unntak av hans biografi. Den har jeg dessverre ikke kommet over, så hvis noen kan hjelpe meg med det hadde jeg blitt veldig glad:

  • 1983 – Shalom Jord!
  • 1986 – Vägen hem. Om livets ursprung, mening och mål.
  • 1988 – Arvet som glöder. Om väckelse och liv i Norden.
  • 1989 – Hem i kosmos. Om livsmod, humanism och jordens framtid.
  • 1996 – Den kosmiska katedralen
  • 2001 – Livet har en framtid. Om livsmod och befriande andlighet
  • 2003 – Vägen hem och resan vidare
  • 2008 - Min resa (självbiografi)

Billedtekst: Harry Månsus. Foto: Equmeniakyrkan.

Ingen kommentarer: