søndag, oktober 18, 2020

Vi må lese Bibelen med de marginalisertes øyne"Det elskede samfunnet" (et uttrykk Martin Luther King brukte), hvis det skal ha mulighet til å vokse til full modning av hvem Jesus er og hva Gud har åpenbart for oss i Kristus Jesus, må konstant sentrere seg om stemmene til de mest marginaliserte."

Ordene tilhører Jonathan Wilson-Hartgrove (bildet), baptistpastor og en av grunnleggerne av den nymonastiske bevegelsen, jeg selv er en del av. Wilson-Hartgrove leder kommuniteten Rutba House.

Talerne på den årlige konferansen: 'Ingen nød blant dere', som blir arrangeert av Texas Christian Community Developement Network, oppfordret deltagerne til å lese Bibelen med øynene til marginaliserte mennesker. Konferansen som vanligvis går over tre dager, ble i år holdt via internett. Dette på grunn av korona-epidemien.

Jonathan Wilson-Hartgrove mener det brutale drapet på George Floyd, et drap som ble begått av amerikansk politi, åpnet øynene for mange amerikanere som tilhører den hvite middelklassen, for de brutale realitetene mange lever under, ikke minst når det gjelder hudfarge. 

Men hvite kristne kunne ha lært sannheten å kjenne mye før om de hadde satt seg ned for å lytte til mennesker som er marginaliserte i samfunnet - enkeltindivider og familie som lever fra hånd til munn, og som vet at en medisinregning på 400 dollars vil føre dem inn i en eksistensiell krise, sa Jonathan Wilson-Hartgrove blant annet.

Jonathan Hartgrove-Wilson er i dag en av lederne for The Poor Peoples Campagin som kaller folk til 'en moralsk vekkelse'.

Ingen kommentarer: