søndag, oktober 11, 2020

Uønsket av mennesker - men ønsket av Gud


 Jefta ble født som sønn av en prostituert. Han var ikke elsket, men uønsket, uakseptert, utstøtt i familien, og ble avvist av søsknene. Da faren Gilead døde, jaget søsknene Jefta ut av landet. ‘Du horesønn!’ Sa de. ‘Du får ikke noe av vår fars eiendom.’ Så Jefta flyktet. Dom 11: 1-3

Til tross for alle disse problemene i barndommen ble Jefta en mann med tro, mot og karakter. Hvisk: Jefta lot ikke avvisningen definere seg. Han ble en mektig kriger som tok imot opprørere og utstøtte for å bli med ham i hæren hans.

Da ammonittene angrep hjembyen hans, sendte de eldste etter ham til å være sjef for dem. Dommerne 11: 4 Ett minutt blir ingen løpt ut av hjembyen, og i løpet av deres tid løper de til ham som noen. Han kom hjem med ære og ble den nye åndelige og militære lederen for sitt folk.

Da ammonittene angrep hjembyen hans, sendte de eldste etter ham til å være sjef for dem. Dommerne 11: 4 Det ene minuttet blir han som ingen regnet som noe jaget ut av hjembyen, og i neste løper de til ham for å få hans hjelp. Han kom hjem med ære og ble den nye åndelige og militære lederen for sitt folk.

Jefta gikk fra null til å bli en helt i Guds perfekte plan. En ingen, var en i Guds øyne. En uekte ble gjort til legitim dannet i Guds hender. Å gå fra å være uønsket til nødvendig kunne bare gjøres gjennom Guds kjærlighet og barmhjertighet. Mange avviste ham, men Gud aksepterte og brukte ham. Jefta forble trofast mot Herren, og han førte fred til Israel og ledet dem i ytterligere 6 år. Jefta liv slutter ikke her, men Gud inkluderte ham i kapittelet om stor tro i Hebreerne 11:32 Dommerne 11: 1-12: 7

- Indianerkvinnen Brown Eagle
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: