tirsdag, oktober 06, 2020

Sverige: Migrantmenighet nektes å opprette bankkonto

En nystartet kristen migrantforsamling i Örebro i Sverige kan ikke ta imot bidraget de har fått fra kommunen. Årsak? Både Handelsbanken og Swedbank nekter dem å opprette en bankkonto. Bankene henviser til loven om hvitvasking av penger, som er blitt skjerpet i Sverige.

Det er avisen Sändaren som skriver om saken.

Det var sommeren 2018 at menigheten Emmanuel International Church ble startet i Örebro med 16 medlemmer, Nå har den vokst til ca 60 voksne og omkring 40 barn. De leier lokaler i Mellringekyrkan og studieforbundet Bilda. men ønsker på sikt å eie sitt eget lokale. Menigheten har gudstjenester, eget kor, bibelskole og flere grupper. Virksomheten fungerer godt og menigheten har fått støtte fra Örebro kommune, men kan altså ikke ta imot pengene siden de ikke får opprettet non bankkonto. 

Bankene på sin side henvviser til EU's innskjepede regler for hvitvasking av penger, som er en del av den svenske lovgivningen. 

Ingen kommentarer: