torsdag, oktober 01, 2020

Kina endrer bibelhistorie


Kinesiske myndigheter har endret velkjent bibelhistorie for å få den til å passe inn i sin kommunistiske ideologi. Det er Kinas offisielle Råd for Etikk- og Lov, som har endret teksten fra Johannes 8 hvor vi finner fortellingen om kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd. Det er organisasjonen China Aid som skriver dette.

I en offisiell lærebok, utgitt av en statlig kinesisk utdannelsesorganisasjon, og med skriftlig godkjennelse av Rådet for Etikk og Lov, og ført i pennen av Zhongmei Pan, Gang Li og Baoyu Xu, er teksten endret til å lyde slik:

"Jesus sa til den rasende folkemengden som hadde forsøkt å steine en kvinne som hadde syndet: Den som er uten synd blant dere, la ham kaste en stein på henne. Når folkemengden hørte dette, stanset de opp. Når alle hadde gått, steinet Jesus kvinnen selv, og sa: Også jeg er en synder."

Teksten er svært endret fra den teksten som vi finner i Evangeliet etter Johannes, hvor det heter:

"Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne. Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte: Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg? Hun svarte: Nei, Herre, ingen. Da sa Jesus: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!"

Ingen kommentarer: