mandag, oktober 26, 2020

Disse bildene får meg til å gråte


Disse bildene får meg til å gråte. De er håndfaste bevis på at de bibelske profetiene går i oppfyllelse rett foran våre øyne: Jødene, Guds eget folk vender i tusentalls tilbake til det landet Gud med ed lovet sitt folk til evig tid: 

'Hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine dueslag? Jo, fjerne kyster venter på meg. Fremst seiler Tarsis-skipene og fører dine barn hit fra det fjerne, deres sølv og gull kommer med dem - for Herrens. din Guds navns skyld, for Israels Helliges skyld, for han herliggjør deg.' (Jes 60,8-9)

I går markerte Israel Yom Ha'aliyah til minne om de millioner av jøder som har vendt tilbake til Israel fra deres utlendighet, etter at de i år 70 bler spredt til nær sagt alle jordens folk. Yom Ha'aliyah feires på den dagen da Josva ledet israelittene over Jordan idet de bar med seg Paktens ark.


Og Korona-pandemien til tross: jødene fortsetter å gjøre aliyah! Det er økende interesse blant den jødiske befolkningen i en rekke land om å vende tilbake til sine jødiske røtter i det land som Gud lovet deres fedre. De siste ovversiktene viser at sammenlignet med tidligere år var det en økning på 200 prosent i antall søknader. Dette i følge Yael Katsman, som er visepresident for Nefesh B'Nefesh, en organisasjon som fremmer og legger til rette for aliyah til Israel.

Og jeg merker meg at stadig flere amerikanske jøder vender hjem til Israel. Økningen er størst blant jøder i New York, California og New Jersey. Dette er helt i tråd med det kall Gud ga bederen Tom Hess, som leder et av bønnehusene i Jerusalem hvor det bes døgnet rundt 365 dager i  året, 19.mars 1987, til å be de amerikanske jødene om å gjøre aliyah fordi Gud kommer til å dømme USA på grunn av nasjonens synder. Tom Hess skrev bok om dette, som på norsk fikk tittelen: 'La Mitt folk fare.'

9.oktober i år kunne The Times of Israel fortelle  at statsminister Benjamin Netanjahu hadde fortalt Etiopias statsminister Abiy Ahmed, at det foreligger planer om å opprette en luftbro som skal ta med seg 2000 etiopiske jøder tilbake til Israel. De kommer fra Addis Ababa og Gondar.

En økende antisemittisme i Europa fører også til at stadig flere jøder bosatt i europeiske land vender hjem til Israel. I 2014 emigrerte hele 7000 jøder fra Frankrike til Israel. Så har da Frankrike Europas største jødiske befolkning. Allerede før massakrene mot satirebladet Charlie Hebdo og den jødiske kosherbutikken i Paris forberedte israelske myndigheter seg på at minst 10.000 franske jøder ville komme i 2015. 50.000 franske jøder har konkret forhørt seg om muligheten til å emigrere til Israel. Til opplysning er det mellom 500.000 til 600.000 jøder i Frankrike.

Truslene mot de europeiske jødene kommer fra både høyreekstremismen og fra radikalisert islam. Direktøren for Instituttet for studiet av glbal anti-semittisme, Charles Small, sier at 'den intellektuelle eliten i dagens Europa har vært tause om den økende trusselen fra det radikale, politiske Islam. Slike diskusjoner har vært tabubelagte. Straks du engasjerer deg i en debatt om dette, blir du avvist som neo-konservativ, sionist eller lignende.

Men det er ikke bare radikal islam som er blitt oversett, det er også i høy grad fremveksten av høyrenasjonalistiske grupper med et klart anti-semittisk buskap, ja, direkte jødehat.

Dette ser vi ikke minst i Tyskland. Tyske myndigheter la i februar i år frem tall som viste at det i 2018 ble begått 1646 lovbrudd motivert av jødehat i Tyskland. Dette var det høyeste nivået på et tiår og en økning på nesten 10 prosent sammenlignet med 2017. Tysklands første ombud mot jødehat, Felix Klein, advarte i følge Aftenposten. jøder i deler av landet mot å bære kipa, jødiske menns religiøse hodeplagg. I Tyskland står høyreradikale for et stadig mer åpent og brutalisert jødehat.

Ingen kommentarer: