mandag, oktober 05, 2020

Herrens latter


I forbindelse med den pågående Løvhyttefesten til Internasjonale kristne ambassade Jerusalem deltok jeg i går på en bønnevake på Zoom sammen med noen andre norske forbedere. Den timelange bønnestunden ble ledet av Dag Øyvind Juliussen, Ambassadens norske avdeling. Mens vi ba fikk jeg en innskytelse om å be Salme 2, som er en profetisk salme om vår egen tid. Når jeg kom til vers 4 ble jeg så grepet, det var som om Guds Ånd grep tak i meg:

"Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem."

Tenk det! HERREN LER!

Og hva ler Han av? Menneskers planer. 

Han ler av 'folkene som grunner på det som fåfengt er.' (v.1)

Han ler av 'jordens konger' som 'reiser seg'. (v..2)

Han ler av 'fyrstene som rådslår sammen mot Herren og hans Salvede.' (v.2)

Herren ler av de mektige, av kongene, presidentene, statsministrene, regjeringsmedlemer, øvrighetspersoner - som tror at de i kraft av sin stilling -kan legge pkaner for å kvitte seg med Gud og Hans Ord. Hva er et menneske, annet enn støv. Deres tid her på jorden er kortvarig. Og historien er et eneste stort eksempel på at riker kommer og går. 

Det er så sant det som står i Ord 16,9: 'Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans gang.' Og: 'Loddet blir ristet i kappens fold, men avgjørelsen kommer alltid fra Herren.' (v.33)

Det er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, Den Veldige, som eier all makt i HIMMEL og PÅ JORD. Absolutt ingen ting truer Ham, eller kommer overraskende på Ham.

Den som skrev denne profetiske salmen beskriver Gud slik: 'Han som troner i himmelen', eller som det står i Bibelforlagets oversettelse: 'Han som troner i himlene ...' Det har store dimensjoner over seg.

Herren ikke bare ler av kongers og fyrsters planer for Israel og Jerusalem - eller for Norge - Han spotter deres planer! Gud har nemlig andre planer enn disse! 

'Han som SITTER' eller 'TRONER' - gir oss assosiasjoner om en dommer på sitt tribunal, som legger menneskers planer i vektskålen, og som en konge på sin kongestol med hele verden under seg fra sin posisjon i himlene 

Tror vi på Jahve, trenger vi ikke være redd for fremtiden. Det er ikke kongene eller fyrstene, enten de sekulære eller de åndelige onde mørkemaktene, som får det siste ordet. Det får Gud Den Allmektige. Konger og fyrster kan slutte seg sammen, de kan utgjøre en veldig maktfaktor, og forsøke å reise seg og sprenge bånd (Salme 2,3) men Herren ler og spotter dem!

'Så' -jeg elsker det ordet! Det innebærer nemlig at noe skjer!

'Så taler han til dem i sin vrede. I sin store harme forferder han dem...' (v.5)

Jeg vet at det ikke er populært verken å si eller skrive det, men Gud kan bli vred! Bibelen taler til og med om 'Lammets vred'. Altså Jesu vrede. I dag er det populært å si: 'Gud er ikke sinna', og rett forstått er det en del av sannheten. Men ikke den hele og fulle sannheten. For sannheten er at Guds vrede er høyst reell. 

Ingen kommentarer: