søndag, oktober 25, 2020

Spotterne som farer frem med spott


Stadig oftere den siste tiden har ordene fra 2.Pet 3,3-4 dukket opp når jeg har bedt og søkt Herren for den tiden vi lever i:

'Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst?' 

Hvem kommer denne spotten fra? Det må jo være fra mennesker som allerede har hørt at Jesus skal komme igjen! Det kan være fra utenforstående som har lyttet til kristen forkynnelse, fordi forkynnelsen om Jesu gjenkomst var sentral i den første kristne tiden. Man hadde en sterk forventning om Jesu snarlige gjenkomst. Men spotten kan også ha kommet fra de kristnes egne rekker. Syrlige kommentarer. Latterliggjøring av andre troende som satte sin lit Guds løfter. Sarkasmer og dårlige vitser. Kommer Han ikke snart? Han sa jo at Han skulle komme igjen.

Den siste tiden, tiden før Jesus kommer igjen, skal være preget av slike, sier apostelen Peter. De forakter hellighet, 'og farer fram etter sine lyster', de bryr seg ikke noe om hva Guds ord sier. Selv fastholder de at de holder Guds ord for inneholde sannheten. Men ikke at Skriften er den hele og fulle sannheten. Skjønt noen av dem vil også sio det, men fremholde at de tolker den på sin måte. De er opptatt av å være tidsriktige, og spotter de som har 'gammeldagse holdninger.' De dukker sjelden opp på bønnemøter, men de tar gjerne en diskusjon. Og da for å latterliggjøre de som holder fast ved Guds ord. Hvem kan tro på slike antikverte ord? Verden har tross alt gått fremover.

Spotterne har igjen forventning om Jesu gjenkomst. Det er lite å spore av gudsfrykt i deres liv. De søker ikke hellighet med iver. De snakker sjeldent eller aldri om synd. De går sine egne veier.

Den siste tiden, skriver apostelen Peter, skal være preget av slike.

Ingen kommentarer: