lørdag, oktober 31, 2020

Hjemme hos Herren på Allehelgensdagen


Det kunne ikke vært bedre designet av Vårherre enn dette. På selveste Allehelgensdagen henter han sin trofaste tjener gjennom så mange år, den lutherske presten Bengt Pleijel hjem til seg. Det er så lett å tenke på gamle Simeon i tempelet når man tenker på Pleijel. Ikke bare på den høye alderen- Bengt Pleijel ble 93 år - men på grunn av den profetiske dimensjonen. Bengt Pleijel bar også på den samme djupe lengselen som gamle Simeon: å få holde Frelseren i sine armer.

Og det fikk han gjennom sitt lenge presteliv: løfte Kristus fram. I sin forkynnelse, gjennom sine bøker og artikler, og gjnnom levd liv. Ikke minst som sjelesørger. For mange. Både svensker og nordmenn.

Han var en av pionerene innen den svenske Oas-bevegelsen, og var også de senere en betrodd veileder for nye generasjoner med lutherske karismatikere. Han introduserte svenskene for blant annet Michael Harper, den anglikanske presten som senere ble ortodoks prest, den lutherske presten Larry Christensen, John Wimber og David Watson - alle sentrale skikkelser i den karismatiske bevegelsen.

Nå er han hjemme hos Herren og blitt en del av helgenskaren i himmelen. 

'Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, ettter ditt ord. for mine øyne har sett din frelse...'

Ingen kommentarer: