tirsdag, oktober 13, 2020

Ikke på min vakt - om kallet til forbønnens tjeneste, del 7


Jeg har tenkt mye på ordet 'innvielse' i det siste. Innviet for Herren, viet, vigslet, satt til side. Nylig leste jeg opp igjen innledningen til Romerbrevet: 'Paulus, Kristi Jesu tjener, hilser dere, som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evanglium...' De fleste norske bibeloversettelsene bruker dette ordet 'utvalgt', men ordet som er brukt på gresk kan også oversettes: 'utskilt', som den reviderte utgaven av Norsk Bibel gjør. Kanskje det er nærmere apostelens opprinnelige hensikt med å bruke ordet 'aforizo'? Dette ordet betyr 'å skille den ene fra den andre', 'holde seg borte fra'' 'å skille ut', 'velge ut', 'ta ut til tjeneste eller arbeid' - bare for å nevne noen alternative betydninger.

Satt til side for Herren. Det er en god definisjon av en forbeder. Til Hans disposisjon. Rede til å tre inn i rollen som 'trer i mellom', som Abraham som trådte nærmere Gud på vegne av Sodoma og Gomorra:

'Men Herren ble fremdeles stående hos Abraham. Abraham trådte nærmere og sa: Vil du virkelig rive bort de rettferdige sammen med de ugudelige...' (1.Mos 18,22-23)

Vi har ulike kall. Kallet som forbeder handler om å bli satt til side for Herren, slik at Herren har disposisjonsretten over ens liv. En forbeder er en som identifiserer seg i en slik grad for den eller de eller det en ber for, at man i en viss grad kan tre inn i rollen dom den, de eller det man ber for. Den Hellige Ånd kommer over vedkommende og man fylles av en nød, ofte en smerte for det man ber for.

Dette er noe helt annet enn generell forbønn, som vi alle er kalt til å gjøre. 

Men Herren kaller noen spesielt til forbønnens tjeneste, skiller dem ut.

Hva er bønnens mål?

Å bane vei for Åndens verk.

Forbederen er dermed en veirydder.

En som rydder unna hindringer.

Derfor er en forbeder en som vandrer i Guds nærhet. Det er ikke bare en som roper til Gud i nødens stund, men en som er satt til side, og som pleier, kultiverer, omgangen med Gud. Han eller hun er til for Gud, satt til side for Bam, disponibel for at Gud kan tale til ham eller henne og legge bønnebyrder på dem.

fortsettes

Ingen kommentarer: