søndag, oktober 04, 2020

Fyll hele Norge med Guds løfter


Nylig hadde jeg en drøm hvor jeg så menn, kvinner og barn proklamere Guds ord og løfter rundt om i Norges land. På sentrale steder i byer, på utsiktspunkter, på fjelltopper, på små steder, som virker ubetydelige for mennesker flest. Gud vil kalle ulike personer til å gjøre dette. Det er ikke snakk om å holde prekener - men om å lese Guds ord, og bare Guds ord høyt. Proklamere det! Be Gud om å lede deg til hvilke ord du skal lese, og hvor du skal lese dem. Hold spesielt frem Guds løfter.

La oss fylle Norge med Guds profetiske løfter! 

"Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, FOR AT DERE SKAL FORKYNNE HANS STORHET, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys..." (1.Pet 2,9)

"Syng for Herren, pris Hans navn! FORKYNN FRA DAG TIL DAG HANS FRELSE! Fortell blant hedningene hans herlighet, blant alle folks hans undergjerninger!" (Salme 96,2-3)

Hvem kan være med på dette? Alle! Små og store. Gjør det gjerne som en familietur. Dere behøver ikke tenke på at dere må ha noen som hører på dere. Vi proklamerer Guds ord for makter og myndigheter, og tror at Guds ord har spirekraft og vender ikke tomt tilbake.

Jeg hører gjerne fra deg om du blir med på dette, og hvor i landet du har proklamert Guds ord.

Ingen kommentarer: