søndag, oktober 11, 2020

Om å være til for Herren - om sabbatsåret og tjenesten vår


Det har vært tungt for meg at vi ikke kunne opprettholde det ukentlige gudstjenstelivet i Kristi himmelfartskapellet. Siden koronatiltakene trådte i kraft i mars måned har kapellet vært stengt. Det skyldes blant annet at rommet vi feirer gudstjenestene i er for lite til å følge de smitteverntiltakeme som myndighetene har gitt, på en forsvarlig måte. Dessuten er jeg selv i risikogruppen, og må ta hensyn til det. Det har også vært tungt å si fra meg alle avtaler som er inngått denne høsten om seminarer, gudstjenester og møter. Verken koronasituasjonen eller helsa har tillatt det. Noe av det verste jeg vet er å måtte skuffe folk. Dessuten har dette fått store konsekvenser for oss på andre plan, da en del av vår økonomi er avhengig av de midlene vi får inn i form av gaver og honorarer. Det er utfordrende. 

Men i går - under min daglige bibellesning (jeg leser for tiden Forkynneren) - stanset jeg opp ved et ord fra For 3,14-15 som ga stor trøst:

'Jeg forsto at alt det Gud gjør, det varer evig. Ingen kan legge noe til og ingen kan ta noe fra. Slik har Gud gjort for at vi skal frykte ham. Det som er, det var allerede før, og det som skal bli, det har også vært før. Gud søker fram igjen det som svant.'

Det Gud gjør er evig. Det er mye trøst i dette. Det er Hans arbeid. Det er Han som startet det hele og vil fullføre det. Alt er Hans. Ikke vårt. Han vil sørge for det. Det Gud holder på med er EVIG!

Jeg har tenkt mye på sabbatsåret i det siste. Om sabbatsåret heter det i 3.Mos 25,1-9:

'Herren talte til Moses på Sinai berg og sa: Tal til Israels barn og si til dem: Når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, da skal landet ha en sabbatshvile for Herren. I seks år skal du så din åker, og i seks år skal du stelle med din vingård og høste landets grøde. Men i det sjuende året skal det være en høyhellig sabbat for landet, en sabbat for Herren. Da skal du ikke så din åker og ikke stelle med din vingård. Det som vokser av seg selv etter at du har høstet, skal du ikke skjære, og druene på ditt ustelte vintre skal du ikke sanke. Det skal være et sabbatsår for landet. Det som vokser i landets sabbatsår, skal være til føde for dere, for deg og din tjener og din tjenestepike og din dagarbeider og de fremmede som holder til hos deg. Din buskap og de ville dyr som er i ditt land, skal også ete av all den grøde som vokser der. Så skal du telle fram sju sabbatsår, sju ganger sju år, så tiden for de sju sabbatsår bli førtini år. Og i den sjuende måneden, på den tiende dagen i måneden, skal du la hornet lyde gjennom landet. På soningsdagen skal dere la hornet lyde gjennom hele landet.'

Jeg merker meg at sabbatsåret var 'for Herren' og 'for landet'. 30. september i år hadde vi holdt på med gudstjenester i Kristi himmelfartskapellet i åtte år og jeg har reist som forkynner av Guds ord i 45 år. Da er det kanskje på sin plass å ta et sabbatsår - avsette et år 'for Herren'. Bare være til for Ham. For meg er denne korona-tiden blitt slik: en tid 'utskilt' for Herren, helliget og innviet for Ham. Den synlige virksomheten er lagt ned, den ligger brakk, men ikke den som bare Herren ser. Prøven på ektheten i vår tjeneste finner ikke sted i det offentlige rom, men i lønnkammeret. Det vanskeligste sted å være en sann kristen er ikke på arbeidsplassen, ikke på skolen, heller ikke hjemme, men i lønnkammeret. Nå bruker jeg mye av dagen til bare å være sammen med Herren, pleie vennskapet med Ham. Søke Giveren, ikke først og fremst gavene. Gud startet opp arbeidet med Kristi himmelfartskapellet, og det som har vært tjenesten vår. Det er Hans arbeid. Dette sabbatsåret er bare inne i en annen fase. I Hans tid.

Så vil tiden igjen komme for det offentlige rom i fysisk forstand. 

Vi har mange å be for, det er mange som tar kontakt med oss for at vi skal be for dem. Det er også en viktig del av vår tjeneste. Stor takk til dere som ber for May Sissel og meg. Det verdsettes høyt. Skulle noen ha lyst til å støtte oss, kan dere vippse til 99621281. 

Ønsker du forbønn kan du sende bruke messenger eller sende en mail til: bjornolav58@gmail.com

I løpet av noen uker nå starter vi også opp med regelmessige Podkast-sendinger, hvor jeg i første omgang kommer til å gi undervisning om bønn og den daglige vandringen med Jesus.

Ingen kommentarer: