mandag, oktober 26, 2020

Visdommen som kommer av å granske det profetiske ord


Som enkelte av dere som leser mine artikler vet leser jeg for tiden boken Forkynneren, en av bøkene i Bibelen. Der kom jeg i går over et vers som henledet mine tanker til noen ord av apostelen Peter slik de er skrevet ned i 1.Petersbrev. Men først til ordene fra Forkynneren: 'Hvem er som den vise, og hvem forstår å tyde tingene? Visdommen gjør menneskets ansikt lyst, og det harde uttrykket hans forvandles.' (For 8,1) Disse ordene minner meg om 1.Pet 1,10-12:

'Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få, idet de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere. med dette som nå er blitt kunngjort for dere ved dem som forkynte dere evangeliet ved Den Hellige Ånd, han som ble sendt fra himmelen - dette som englene trakter etter å skue inn i.'

Jeg ser dem for meg!! Eldre menn som sitter bøyd over skriftrullene og de gamle bøkene. Som ikke bare leser, men gransker. Studerer. Undrer seg. Stiller spørsmål. Slik som profeten Daniel som fant frem igjen profeten Jeremia, og som ved å granske denne boken fant ut at det hadde gått ganske nøyaktig 70 år siden Gud hadde gitt et løfte om at jødene skulle vende tilbake til jødenes eget land etter 70 års fangenskap i Babylon. 

Slikfinner man ikke ut ved en rask og overfladisk lesning av Skriften. Man må granske. Ta seg tid. Be om Åpenbaringens ånd. Slik msnge gjør i dag, og som opplever det jeg skrev om i går, om spotterne. Som gjør narr av dem. Kaller dem overspente. Naive. Selv bruker de liten eller ingen tid til å granske Skriftene eller i bønn. Men de krtiserer gjerne de som tar seg tid til å granske det profetiske ord. Og de vil gjerne diskutere.

Forfatteren av Forkynneren har lært noe: 'Visdommen gjør menneskets ansikt lyst ...' 

Det skjer noe med den som søker visdommen. Den påvirker. Forandrer. Så mye at det seens. Noen bærer med seg et lys, fordi Åpenbaringens Ånd har påvirket dem. Endret dem. Det skjer ikke over natten. Dager, måneder og år må til. Det er ikke snakk om at man tilegner seg boklig lærdom alene. Det handler om noe helt annet: åpenbaring.

I Salme 119,130 leser vi:

'Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige forstand.'

Men da må Guds Ord ved Guds Ånd åpne seg for oss. 

Ingen kommentarer: