lørdag, oktober 31, 2020

Myrtetrærne


Fra gode venner fikk jeg et Myrtetre i 60 års gave. Det er to år siden. Både May Sissel og jeg har hatt og har store glede av det vakre bibelske treet, som minner oss om Guds trofasthet mot oss. I går fant jeg frem en andaktsbok som svigerfar brukte de siste årene av hans levetid. Han hadde fått den av May Sissel og meg i gave, så ble den vår etter hans død. Jeg bladde litt i den, og slo 'tilfeldigvis' opp på dette stykket. Skjønt 'tilffeldig', nei, jeg tror ikke på tilfeldigheter lenger, men jeg tror på gudfeldigheter. Dette passet svært godt på det jeg opplever for tiden: 

"Myrtetrærne i dalbunnen." Sakarja 1,8

Synet i dette kapitlet beskriver Israels tilstand på Sakarias' tid. Tolkningen beskriver Guds menighet slik vi finner den i dagens verden. Menigheten blir sammenlignet med et myrtetre som blomstrer i en dal. Det er gjemt, ingen ser det, det ber ikke om noen ære, og det tiltrekker seg ikke noen oppmerksomhet fra den tilfeldige forbipasserende. Menigheten har i likhet med sitt hode en herlighet, men den er skjult fra kjødelige øyne fordi tiden for dens prakt enda ikke har kommet.

Tanken på en rolig trygghet blir også nevnt. I daken er det fredelig selv om en storm feier over fjelltoppen. Stormer bruker sin kraft på Alpenes bratte tinder, men nede i dalbunnen flyter det "en strøm- dens bekker glede Guds stad." (Sal.46,4) Myrtetreet blomstrer ved dette vannet,n uberørt av den framfusende vinden.

Stor er den indre roen i Guds menighet. Til og med når den blir motarbeidet og forfulgt har den en fred som Jesus gir. Men den er ikke som den verden gir (Joh.14,27). Det er Guds fred som overgår all forstand, og den vil vokte våre hjerter og sinn ved Kristus Jesus (Fil.4,7).

Dette er et klart bilde av de helliges fredelige, vedvarende vekst. Bladene faller ikke av myrtetreet. Det er alltid grønt. Til og med i de vanskeligste tider har menigheten fortsatt en blomstrende grønn nåde, og den viser det ofte mest når vintrene er hardest. Den har stor fremgang når motgangen er stor. 

Dermed gir teksten oss et hint om seier. Myrtetreet er tegnet på fred, og et tydelig bevis på triumf. Menigheten er seierrik. "Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss." (Rom.8,27). Når de hellige lever i fred, sovner de i seierens armer.

Charles Haddon Spurgeon ( Morgen og aften. Hermon Forlag AS )

Ingen kommentarer: