lørdag, oktober 17, 2020

Trump versus Jesus


Jeg har problemer med Trump ... men et enda større problem er de kristne som forsvarer ham. Når vi ser på de tingene Jesus sa i evangeliene og bergprekenen, blir det umulig å rettferdiggjøre den hatefulle retorikken og den sårende politikken til denne administrasjonen. Noen ting handler ikke om venstre og høyre, men om rett og galt.

Guds nåde er stor ... den er stor nok til å forvandle hjertet til hver enkelt av oss, inkludert Donald Trump. Men akkurat nå ser president Trumps liv mer ut som de 7 dødssyndene enn Åndens frukt. Han forbanner de menneskene som Jesus velsigner i saligprisningene.

Vi bestemte oss for å gjøre det klart ... vennene mine på Vote Common Good har reklametavler som bare viser ordene Jesus ved siden av Trumps ord. [Du kan se alle reklametavler her: http://hiswordsmatter.org/

Det var Kristus som sa: 'Et godt menneske bringer fram godt av hjertets gode forråd, et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets onde forråd. For det hjertet er fullt av, det sier munnen.' (Luk 6,45)

Vi vet hvem Donald Trump er ... Dette valget handler om hvem vi er. Og det handler om hvem vi vil være som nasjon. Det handler også om troverdigheten til vår tro på det offentlige rom.

Mange mennesker, spesielt unge mennesker, forlater kirken. Men for mange av dem - de avviser ikke Jesus. De avviser en versjon av amerikansk nasjonalisme som kamuflerer seg selv som kristendom ... men det ser ikke ut som Jesus. For mange mennesker er det ikke slutten på din tro å avvise Trump-evangelikalismen, det er begynnelsen, begynnelsen på en mer autentisk, Kristus-sentrert tro. Tross alt betyr ordet "kristen" "Kristuslignende." Og mye som forkledd seg som kristendom, er ikke veldig Kristus-aktig i det hele tatt.

Innsatsen er høy, særlig ettersom mange kristne ledere har mistet sin integritet for politisk makt. De prøver å forsvare det uforsvarlige. Dette er ikke bare en politisk krise ... det er også en åndelig og moralsk krise.

La oss gjøre alt vi kan for å velge kjærlighet fremfor hat, tro fremfor frykt, håp fremfor fortvilelse. Måtte de av oss som elsker Jesus stå imot denne administrasjonens hatefulle retorikk og sårende politikk ... i Jesu navn !!!

- Shane Claiborne (bildet), forfatter, sosial aktivist og en av grunnleggerne av Den nymonastiske bevegelsen

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)
Ingen kommentarer: