fredag, oktober 09, 2020

Guds uendeligre storhet

Nobelprisen i fysikk for 2020 gikk til tre personer: Roger Penrose, Reinhard Genzel og Andrea Ghez. De mottok Nobelprisen for å oppdage "et super-massivt kompakt objekt i sentrum av Melkeveien.” I sin imponerende forskning oppdaget de at noe usynlig og ekstremt tungt styrer stjernenes bane. Et supermassivt svart hull er i dag den eneste kjente forklaringen på det.

I forbindelse med at de mottok Nobelprisen i fysikk, blir det beskrevet hvordan deres banebrytende innsats har gitt oss de mest overbevisende bevisene til dags dato for at et supermassivt svart hull er funnet dypt inne i Melkeveien.

Melkeveien i universet er en galakse som har en diameter på omtrent 100 000 lysår og er omtrent 12 000 lysår tykk. Det anslås at det er 200-400 milliarder stjerner i en Melkevei. En av stjernene er solen, som er nærmere periferien, omtrent 28 000 lysår fra sentrum.

Det har lenge blitt anslått at det er omtrent 100 milliarder galakser i universet. Men nå mener forskning at tallet faktisk er 20 ganger mer. Det vil si to tusen milliarder galakser.

Så det er 2.000.000.000.000.000 galakser.

Det er en stjerne kalt "Betelgeuse" som er 35 millioner ganger større enn solen vår.

En stjerne som heter Monocerotis er 125 millioner ganger større enn solen. I en galakse er det en billion stjerner av "monocerotis" størrelse.

Jeg forstår ingenting og er imponert over forskere som nå mottar Nobelprisen. Jeg ser på meg selv som en nesten usynlig, forsvinnende liten partikkel, som også er vanskelig å definere.

Er de sorte hullene som nå er funnet, vinduer, dører til enda en uendelig dimensjon av Guds skapelse? Hvor stor er Gud i en slik virkelighet? Her må samtalen om Jesus komme inn når vi vil forstå hvem han er, for i ham ble alt skapt i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, fyrster og herredømme, krefter og storhet. Alt er skapt gjennom ham og for ham. Han er foran alle ting, og alle ting eksisterer gjennom ham (Kol 1: 16-17). Selv i begynnelsen av Hebreerboken sies det om Jesus at "han (Gud) skapte også verden gjennom ham" (1: 2).

- Stanley Sjöberg (bildet)

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: