torsdag, oktober 01, 2020

Sverige: Eldre fikk palliativ behandling uten at familien visste om det

Mange eldre i Sverige som ble smittet av koronaviruset fikk palliativ behandling, hvilket innebærer at de fikk smertestillende og beroligende midler noe som kan hemme åndedraget, i stedet for drypp, oksygen og sykehusinnleggelse. Og dette uten at deres pårørende ble varslet.

Det viser en granskning som Sveriges Radio har gjort. 

"Alle med positiv koronatest fikk palliativ behandling med det samme,' forteller en ansatt ved et alders- og sykehjem anonymt til Sveriges Radio.

Men det er ikke bare anonyme kilder som står frem. Også navngitte pårørende står frem med sine historier, og forteller om behandlingen av deres kjære. Nå har svenske 'Ekot' gjort en sammenligning som viser at Inspektionen för vård och omsorg har fått inn over 100 anmerkninger som oppgir at deres pårørende som hadde covid-19 ikke har fått oksygen eller næringsdrypp, og heller ikke har fått komme til sykehus for behandling.

Ingen kommentarer: