lørdag, oktober 24, 2020

Profetisk ord om Norge


Fra min gode venn Gunnar Brudeli har jeg i dag mottatt følgende profetiske budskap fra bønnekvinne Danielle Dixon fra Australia. Budskapet er i tråd med andre profetiske budskap gitt til Norge de senere år, fra mange ulike kilder. Det er Gunnar som har oversatt dette sterke og oppmuntrende budskapet til Norge. La oss virkelig be over det:

Budskap v/Danielle Dixon, Queensland, Australia, (11. oktober 2920)

NORGE, DINE HIMLER VIL LYSE OPP MED EN HERLIGHET FRA GUD!

Nylig dro Herren min oppmerksomhet til Norge. Mens jeg studerte et kart over de nordiske land, sa Herren til meg: Jeg har ikke glemt denne regionen.

Jeg så den maleriske nasjonen Norge som omfavnet kystlinjen av de nordiske nasjonene, symbolisert som en apostolisk far med utstrakte armer som omfavner de omkringliggende nasjoner.

Jeg tror Herren viste meg at Norge er en apostolisk nasjon. Åndelige fedre og mødre har forlatt sine kyster gjennom historien. Det har vært en åndelig forberedelse til en gang igjen å se denne nasjonen utruste og trene den neste generasjonen til å gå ut og profetisk holde opp ledernes hender i de omkringliggende nasjoner, og andre deler av Europa. 

Norge har pinserøtter vevd fast inn i nasjonens historie, Tomas Ball Barratt, som var engelsk født, men flyttet til Norge i ung alder, regnes som pinsens far her. Denne Wesley-inspirerte metodistpastor møtte på en kraftig måte dåpen i Den Hellige Ånd fra Azusa Street mens han var på en reise i Amerika for å samle inn penger til sin misjon.

Barratt brakte tilbake denne våkenheten for Guds Ånd i Norge. Mens pinsevekkelsen spredte seg i nasonenene omkring, startet Barratt å dele de herlige nyheter ved å holde vekkelsesmøter og ved å invitere mennesker til å bli fylt med Den Hellige Ånd. Barratt regnes også som den åndelige far for pinsevekkelsen i de andre europeiske land, inkludert Storbritannia hvor han var født.

Herren viste meg at de samme vekkelsesengler som var gitt til Azusa Street, engler av "Vind og Forandring",var sendt til Norge for å bringe "Vind" og "Forandring" gjennom Barratts tjeneste i forrige århundre.

Disse vekkelsesenglene har fortsatt sitt oppdrag. Det er apostoliske fedre og mødre som en gang til vil forløse disse mektige innhøstningsengler over Norge, og dette vil flyte inn i de omkringliggende nasjoner i Norden og i Europa.

Vekkelsesvinder vil blåse over det majestetiske norske landskap, og det vil blåse på religiøse organisasjoner og menigheter. Nok en gang vil det vekke hunger i det norske folk.

Jeg hadde en visjon av Norge som ble satt i brann, og glødende kull hoppet ut av denne nasjonen og inn i andre nordiske og nord-europeiske land. Når disse glødende kull landet, ble det født apostoliske sentra og bønnehus. Og disse ble som nødvendig drivstoff for å holde flammen brennende i disse nasjonene. Forbønnen ble som flytende gull, og Herren brukte dem som bensin til å holde flammene ved like. Etter hvert som de apostoliske sentra og bønnehusene ble flere og flere, ble nye nasjoner satt i lys lue. 

Det er et skifte i det åndelige klimaet over nasjonen Norge. 

Norge, du står foran en innhøstningstid. Apostoliske fedre og mødre forløser disse innhøstningsengler mens deres sønner og døtre går ut på markene for å høste inn. Noen av disse vekkelsesfrøene har ligget i grunnen i et århundre. Stå på i det høye kallet, og se bort fra alt det som har tynget dere ned. Dine gamle stier er blitt gjenopprettet. Skriftrullen over Norge er blitt åpnet i himmelen, og dine mest storartede dager ligger foran.

Da hørte jeg sangen: "Great Are You Lord." I koret synges det: "It's Your breath in our lungs." Enda en gang vil Guds pust fylle norges lunger, og mange vil synge: "Great are You Lord." De nordiske himler vil bli lyst opp av Herrens herlighet slik at alle kan se det.

Esek.1,4-5: "Jeg så, og se!- en stormvind kom fra nord, en stor sky og flammende ild. Det var lysglans omkring den, og ut fra midten blinket det som av skinnende metall, ut fra ilden. Og det kom noe som lignet fire levende skapninger ut fra den. Slik så de ut: De lignet mennesker."

Ingen kommentarer: