torsdag, oktober 08, 2020

Ikke på min vakt - om kallet til forbønnens tjeneste, del 6

Job var en forbeder. Helt mot slutten av hans liv leser vi: 'Etter at hadde gått i forbønn for sine venner, ga Herren Job tilbake det han hadde tapt. Sannelig, Herren ga Job dobbelt så mye som han hadde hatt før.' (Job 42,10)

På hebraisk brukes ordet 'palal', som kan oversettes å be, trygle, gå i forbønn, komme med påkallelser. Palal brukes om bønn i betydningen forbønn. Forbønn handler om at man ber med større kraft og visdom om at Gud skal gripe inn på vegne av den man ber for. Det handler om at man identifiserer seg med, lever seg inn i, den eller de andres situasjon, mer enn sin egen. Man gripes av nød for sin neste.

Men det kan også gjelde spesielle situasjoner man opplever eller kommer i berøring med. 

Hanna ba for eksempel om en sønn (1.:Sam 1,12), kong Hiskia ba om å få forlenget sitt liv (Jes 38,2-3), Jona ba fra fiskens buk (Jona 2,1-9).

Men vi finner også ordet 'palal' i 2.Krøn 7,14:

'Hvis da Mitt folk... ydmyker seg, ber... skal Jeg høre fra himmelen.'

Ordet 'palal' forekommer også i 1.Mos 20,7 og vers 17:

'Men gi nå mannen hans hustru tilbake. For han er en profet, og han skal gå i forbønn for deg, så du skal få leve... Så ba Abraham til Gud og Gud helbredet Abimelek...'

4.Mos 11,2: 'Da ropte folket til Moses, og da Moses gikk i forbønn til Herren...'

1.Sam 12,23: 'Og jeg, må det være langt fra meg å synde mot Herren ved å slutte å be for dere...'

fortsettes

Ingen kommentarer: