torsdag, februar 11, 2016

Underviser på Bønnehelg i Mortensrud kirke

Jeg gleder meg til bønnehelg i vakre Mortensrud kirke i Oslo, 19.-21.februar. Arrangør er Mortensrud menighet sammen med Bønn for Den norske kirke. Alle er hjertelig velkommen! Dette må vi stå sammen med Mortensrud kirke om. Sett av helgen.

Programmet er som følger. Jeg skal ha undervisningen på lørdag. Jo Hedberg fra Bønn for Den norske kirke taler fredag, mens sogneprestene Torbjørn Fink og Trond Løberg deltar på ulike måter alle dagene.

Fredag 19. februarkl. 19.00 Åpningsmøte med tema: Bønn i fastetiden. Tale v/Jo Hedberg
- Lovsang v/ Hvilepust bandet(ungdomsbandet) i Mortensrud. 
- Vi finner bønneemner for helgen.
kl 21.45 Liturgisk kveldsbønn v/Torbjørn Fink.
Lørdag 20. februar
kl 09.00 Morgenbønn
kl 10.00 Undervisning med Bjørn Olav Hansen
              - Lovsang og bønn. Tema: "Bønn med hvilepuls"
kl 10-12 Barneopplegg og undervisning for barna. (to grupper, over og under skolealder).
Felles tee/kaffe, matpakke i menighetssalen, stillhet med musikk i kirken. 

kl 13.00 Undervisning v Bjørn Olav Hansen Tema: "Å leve for Guds ansikt"
             
- Lovsang, bønn enkeltvis eller i grupper.
kl 13-15 Barneopplegg og undervisning for barna. (to grupper, over og under skolealder).
Felles tee.
kl 16.00 Vitnesbyrd og bønn (ca 30 min)
kl 17.00 Vitnesbyrd og bønn (ca 30 min)
kl 18.00 Vitnesbyrd og bønn (ca 30 min)

kl. 19.00 Undervisning: Bjørn Olav HansenTema: "Å leve for Guds ansikt" 
kl 21.00 Kveldsbønn med nattverd v/Torbjørn Fink
Søndag 21. februar
kl 09.00 Morgenbønn
kl 10.00 Bønn og vitnesbyrd
kl. 11.00: Gudstjeneste i Mortensrud kirke m/ søndagsskole v/Torbjørn Fink og Trond Løberg. Kirkekaffe.
kl. 13.00: Bønnevandring på Mortensrud
kl. 14.00: Avslutningsmøte med vitnesbyrd i Mortensrud kirke.
Mortensrud kirke er også åpen for bønn på dagtid:
Torsdag 18. februar kl 09-19 Åpen kirke og bønn for Bispemøtet og bønnehelgen i Mortensrud kirke/menighetshus.
Fredag 19. februar kl 09-15 Åpen kirke og bønn for Bispemøtet og bønnehelgen i Mortensrud kirke/menighetshus.

Håper å se mange av bloggens lesere på denne bønnehelgen. La oss stå sammen med våre brødre og søstre i Den norske kirke i en utfordrende tid som vår.

Ingen kommentarer: