torsdag, februar 18, 2016

Den blå-blå regjeringen tillater fosterdrap på friske tvillinger

Stillferdig og uten for mye oppmerksomhet utvider nå den blå-blå regjeringen muligheten til å begå fosterdrap i Norge.

Det gjelder ved tvillingfødsler. Det skal nå bli mulighet til å ta livet av en helt frisk tvillingbaby. Og dette skjer stikk i strid med fagmiljøenes anbefalinger, men med helseminister Høies velsignelse. Enkelte i fagmiljøene hevder nemlig at det kan sette den andre tvillingens liv i fare.

I 2014 var 930 kvinner gravid med tvillingsvangerskap i Norge.

I et intervju med NRK sier overlege Birgitte Heiberg Kahrs ved Nasjonalt senter for fostermedisin på St.Olavs hospital:

"Vår anbefaling var at dette bare skulle være tillatt for tvillinger dersom det ene fosteret viste utviklingsavvik, og at det da skulle gjøres mellom uke 12 og 14 for å minske risikoen for å miste også det andre barnet... Vi har ikke funnet noen medisinsk gevinst ved dette. Tvert i mot utsetter man det andre barnet i magen for fare ved at abortrisikoen øker. Vi kan vanskelig anbefale noe som ikke gir medisinsk gevinst."

Overlege Heiberg Kahrs er ikke alene om dette. I følge NRK får hun støtte fra viseadministrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus, Terje Rootwelt.

NRK oppslaget kan du lese her:

http://www.nrk.no/norge/foreldre-far-abortere-bort-frisk-tvilling-1.12807901

Og med dette øker Norge sin syndeskyld overfor Gud.

Ingen kommentarer: