fredag, februar 26, 2016

Vekst

'Hvis vi lar oss selv bli dratt mot de som smigrer oss eller som ligner oss, som deler våre ideer, så vil vi ikke vokse.

Vekst kommer når vi kommer nærmere mennesker som er forskjellig fra oss og når vi lærer å ønske velkommen og lytte til de som utløser vår smerte'.

Jean Vanier (bildet) i From Brokenness to Community, side 38. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: