onsdag, februar 24, 2016

Fellesskapsliv er ikke et abstrakt ideal

'Fellesskapsliv er ikke noe ideal; det er mennesker. Det er deg og meg. I et fellesskap eller i en kommunitet er kalt til å elske mennesker akkurat slik de er med sine sår og med deres gaver, ikke som vi skulle ønske at de skulle være.

Det er å gi hverandre frihet; det er å gi hverandre tillit; det handler om å bekrefte hverandre men også å utfordre hverandre'.

Jean Vanier (bildet) i From Brokenness to Community, side 35. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: