tirsdag, februar 09, 2016

Svenske bedere samler seg om en bønnedag i uken og lanserer 21-bønnen

Sverige samler seg om mandager klokken 21.00 som nasjonal bønnetid!

Det er den svenske bønnelederen, Martin Åhlin, som har tatt initiativet til dette. Og man tar i bruk datateknologien for å samle bønnefolket.

'21-bønnen' hadde premiere forrige mandag. Da ble bønnestunden ledet av diakon Inga Pagrens og man benyttet St.Clara-kirken i Stockholm som bønnested. Denne bønnestunden ble så filmet og sendt via Internett til de som hadde koblet seg på og som dermed kunne delta sammen med diakonen som ledet det hele. Slik er det meningen å fortsette, og sende fra ulike steder hvor ulike folk leder det hele. Sendingen er interaktiv så alle som kobler seg på kan delta. Det skjer ved at man skriver inn bønneemner som en chat.

Hver bønnestund varer fra 10-15 minutter og hovedhensikten er å be for Sverige.

Ingen kommentarer: