onsdag, februar 03, 2016

Skriften synger om Kristus

'Da Herren etter sin død viste seg for de elleve disiplene trodde de at de så en ånd. Jesus lot dem røre ved seg; Han som hadde latt seg korsfeste. Men det var ikke tilstrekkelig for Ham å la dem røre ved seg. Han ville viste til Skriftene for å befeste troen i deres hjerter og fordi Han så oss som ennå ikke var født; vi som ikke har mulighet til å røre ved Kristus, men som kan få lese om Ham.

Apostlene trodde fordi de fikk røre ved Ham. Men hva kan slike som oss gjøre? Kristus for opp til himmelen og skal ikke komme igjen før ved tidenes ende for å dømme levende og døde. På hvilken grunn kan vi bygge vår tro, hvis ikke ved hjelp av Skriftene som Herren viste til for å styrke troen hos dem som rørte ved Ham?

Han åpenbarte for dem meningen med Skriftene som viser at Kristus måtte lide og oppfylle alt som sto skrevet om Ham hos Moses, profetene og i Salmene. Herren gjennomgikk hele Det gamle testamente. Han synes å favne hele dets bredde.

Velg et hvilket som helst avsnitt, og vi kan få høre hvordan Skriften synger om Kristus - forutsatt at vi har ører som kan fange opp tonen. Herren åpnet apostlenes sanser slik at de forsto Skriftene. Det er vår bønn at Han også skal åpne våre sanser'.

Augustin (354-430), biskop i Hippo, gjengitt i Kysse spor av Peter Halldorf, Luther forlag 2002, side 44.

Ingen kommentarer: