torsdag, februar 18, 2016

I dag er det på dagen 470 år siden Martin Luther døde

I kveld feiret vi minnet om Martin Luther i Kristi himmelfartskapellet. Vi sang: 'Vår Gud han er så fast en borg', og vi leste fra Synaxariet som vi leser fra hver gang vi feirer vår gudstjeneste. I dag handlet det om nettopp Martin Luther. Og det er det virkelig grunn til å gjøre:

I dag er det nemlig på dagen 470 år siden Martin Luther døde. Tre dager før hadde han holdt sin siste preken i fødebyen Eisleben.

Mangt og mye kan sies om Luther, både på pluss og minus siden, men når alt kommer til alt var han Reformasjonens store ledestjerne. Det skyldes ikke minst hans gjenoppdagelse av den bibelske læren om rettferdiggjørelsen av tro alene.

Det fortelles at når Martin Luther avla klosterløftene i 1506 og ble augustinermunk i Erfurt, fikk han overlevert en Bibel i burgunderrødt lær. Den skulle han komme til å lese flittig i. Og det var studiet av Bibelen, og da særlig av Romerbrevet, som førte til at han selv kom ut i frihet og fant frem til en frelsende tro gjennom Jesus alene. Og det er Luther som hjalp oss til å forstå betydningen av Sola Scriptura - Skriften alene. Mer enn noensinne trenger vi å løfte dette frem igjen!

Neste år skal vi feire at det er 500 år siden Luther spikret opp sine nå så berømte 95 teser mot avlatshandelen på slottskirkens dør i Wittenberg på kvelden 31. oktober 1517. Som en forberedelse til dette jubileet har jeg funnet frem igjen en bok som Carl Fredrik Wisløff skrev i 1983: 'Martin Luthers teologi'. Den skal leses som en del av forberedelsene til Luther-jubileet, som jeg kommer til å markere med en hel rekke med artikler her på bloggen. Jeg leste boken for flere år siden, og den er en god innføring i luthersk teologi.

Selv har jeg de siste årene hatt stor nytte og glede av å studere det lutherske synet på nattverden og har funnet at det ligger nærmest mitt eget.

Det er mange gode grunner til å feire Luther - både i dag og neste år! Tiden vi lever i er en forvirringens tid, og vi trenger alle å sette oss godt inn i den arven som Reformasjonen representerer. Den kan bringe bibelsk klarhet.

Ingen kommentarer: