tirsdag, februar 23, 2016

Les den gripende historien om en 12 årings frelsesopplevelse

Historien til den russiske byen Belgorod går helt tilbake til det 12 århundre. Byen ligger ikke så langt unna Ukrainas nordlige grenser. Her arbeider misjonæren Piotr Tokar. Han arbeider blant de ulike folkeslagene som finnes her, og i den siste tiden har han også nådd ut til sigøynerne eller rom-folket.

Menigheten til Tokar er en blomstrende og voksende menighet, som vi kan se her på bildet.

Her forteller han selv fra virksomheten:

'Jeg leder en liten bibelstudiegruppe og besøker familier hvor vi leser Bibelen sammen. Det er kristne i disse familiene, men hver av dem har ufrelste i familien, og de ønsker meg varmt velkommen. Disse besøkene er ikke bortkastet. I forbindelse med et av disse bibelstudiene kom en 12 år gammel gutt fra rom-folket til meg og spurte: Hvor gammel må man være for å omvende seg? Jeg fortalte ham at det kunne han gjøre med det samme han følte at Herren banket på hjertedøren hans kunne han be og omvende seg, og åpne sitt hjerte for Herren Jesus.

Det gikk noen måneder og jeg besøkte denne familien igjen. Jeg kunne se at denne gutten var klar til å omvende seg. En trosfelle som var sammen med meg denne dagen gav en frelsesinvitasjon, og vi kunne seg hvordan Den Hellige Ånd arbeidet med denne guttens hjerte. Han så på sine foreldre og han så på oss. Han klarte ikke å bestemme seg. Han var redd for foreldrene sine. Jeg spurte derfor hans far og mor om han fikk deres tillatelse til å omvende seg, og de gav sitt samtykke! Med det samme han fikk høre at hans far og mor ikke hadde noe imot dette, ba ham og spurte Herren Jesus om Han ville tilgi hans synder. Vi ba så sammen med ham, og så hvor lykkelige mor og far var etter at deres sønn hadde forsonet seg med Gud.

Dette skjedde på en lørdag. På søndag neste dag kom to unge menn fra denne romer-familien frem til botsbenken i kirken for å gi sine liv til Gud. Jeg har besøkt disse familiene i lang tid, og jeg ser at dette arbeidet ikke er bortkastet. Jeg takker for alle deres bønner som bes foran Nådens trone'.

La oss stå sammen med denne unge pastoren og be for arbeidet blant rom-folket i Belgorod.

Foto: Slavic Gospel Association

Ingen kommentarer: