fredag, februar 19, 2016

Hva er en god preken?

'En god preken er aldri en pen pakke bundet til en bue. En god preken er i stedet lik ringer på overflaten av et vann når en svømmer har dukket ned på djupt vann'.

Edmund Steimple som sitert i Thomas Long: What Shall We Say: Evil, Suffering and the Cross of Christ.

Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: