lørdag, februar 27, 2016

Hjertet i et fellesskap

'Sentrum i et fellesskap, i det vi lærer å bry oss om våre brødre og søstre, handler om tilgivelse.

Forsoning er selve hjertet i fellesskapet. Å vokse i kjærlighet betyr at vi blir forsoningens og tilgivelsens menn og kvinner'.

Jean Vanier (bildet) i From Brokenness to Community, side 39. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: