tirsdag, februar 16, 2016

Hva betyr det å være 'i Kristus'?

'Men han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. (2.Kor 1,21)

Herren vår Gud har selv satt oss i Kristus. Vår skjebne er derfor lenket til Hans. 

Når vi forkynner i de små landsbyene i Kina, er det ofte nødvendig å bruke et veldig enkelt billedspråk. Jeg husker at jeg en gang tok frem en liten bok, og inn mellom sidene stakk jeg et papirstykke.

- Følg nå nøye med, sa jeg.
- Nå tar jeg dette papiret, det er et helt løst papir, helt forskjellig fra boken. Ettersom jeg ikke trenger det til noe spesielt, legger jeg det inn i boken. Nå gjør jeg noe med boken. Jeg sender den i posten til Shanghai. Jeg sender ikke papirstykket, men papiret ligger inne i boken. Så hvor befinner papiret seg? Kan boken sendes til Shanghai uten at papiret følger med? Kan papiret ha en annen skjebne enn boken? Nei, der boken havner, der havner papiret. Mister jeg boken i elven, går papiret uti også, og hvis jeg berger det i land, berger jeg papiret med. Hvilke opplevelser boken enn måtte ha, så opplever papiret det samme, for det befinner seg fremdeles inne i boken. Det å være 'i Kristus' er akkurat slik. Det betyr å være ett med Ham i alt Han har gått gjennom. Han ble korsfestet. Må jeg da be Gud om å korsfeste meg? Langt derfra! Min Frelsers skjebne har allerede blitt min skjebne'.

Watchman Nee (bildet) i Brød i ørkenen, side 42-43. Ansgar forlag 1977

Ingen kommentarer: