onsdag, februar 10, 2016

Husker du når menighetene tilbrakte nettene i bønn?

Med spesiell tillatelse fra Steve Porter, har jeg oversett denne artikkelen til norsk. Jeg tror flere av bloggens lesere til finne den interessant og lærerik:

Å, denne forfriskede følelsen man får når man har tilbrakt en hel natt i utholdende bønn! Husker du tiden når menighetene ba hele natten igjennom? Når det å tale med Gud var mer verdifullt enn det å sove? Når bønn var viktigere enn underholdning og gi føde til kjødet? Det er noe spesielt ved det å sitte sammen med Herren hele natten igjennom, og øse ut vårt hjerte. Det er noe helt spesielt ved det å næres over Hans nærvær inntil daggryet leker med sine første stråler. 

Kommunikasjonen som finner sted mellom deg og Gud gjennom natten kan gripe ditt hjerte og være fullstendig livsforvandlende.  'Smelt mitt hjerte igjen med Din kjærlighet, Herre!' I nattens bønn faster vi fra vår søvn, komfort og hvile, men vi oppnår en økende grad av nærværet, kraften og kjærligheten til Gud. Når du søker Ham hele natten igjennom, kan det nok være at natten synes lang, men i søkningens stillhet, så vil du finne Ham som din sjel elsker.

Når vi tilbringer hele natten i bønn så erklærer vi natten som en kjærlighetssyk lengsel etter Gud. Vi er for oppslukt til å sove, idet vi har valgt Ham fremfor vår varme og koselige seng. Ikke så ulikt forelskede ungdommer, spiser, sover og drikker vi kjærlighet ... realiteten av Guds forunderlige kjærlighet overvelder våre sanser. Avgjørelsen av å tilbringe hele natten i bønn vil føre til at vår lidenskap for Gud blir gjenopprettet og vår hunger etter Ham øker. 'Ting' mister sin mening og alt annet svinner hen i lyset av Hans herlighet og nåde. 

Vi oppnår nærhet med Herren om vi er villig til å betale prisen - overgivelse, omfavnelse av Hans perfekte vilje, kjødets død. Ønsker du å bli Guds venn? Forsøk da å sett tilside en natt for en kjærlighetssyk lengsel etter Gud. Legg merke til hvordan din hunger etter Ham insensiveres og at Hans manifesterte nærvær øker.

"På den tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be, og HELE NATTEN var han der i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg disiplene sine, og av dem valgte han ut tolv, som han også kalte apostler". (Luk 6,12-13)

Kjære Far, gi meg den nåde å kunne tilbringe en natt i bønn til Deg. La meg være som min kjære Jesus som ofte ba mens det fremdeles var mørkt. La også meg tilbringe kvalitetstid i Ditt nærvær. Jeg elsker Deg, Far, og kjærlighetssyk lengter jeg etter Deg. Og mens natten er ung erklærer jeg at mitt hjerte er Ditt. Ta min søvn som en verdifull gave, for den hører Deg til. Er det virkelig et offer, å fryde meg i Ditt nærvær og ved Ditt bord'.

Ingen kommentarer: