søndag, februar 28, 2016

10 muslimer kom til tro på Jesus det første året Saeed Abedini satt fengslet i Iran

10 medfanger kom til tro på Jesus det første året Saeed Abedini satt fengslet i Iran. Samtlige av dem var muslimer.

Det er Saeed Abedini som forteller dette til den kristne TV-kanalen CBN.

'10 av mine medfanger kom til tro på Jesus. Dette kom fengselsmyndighetene for øre, det hemmelige politiet fikk vite det og jeg ble overført til et annet fengsel hvor soningsforholdene var mye verre', fortalte Abedini CBN.

Men det fengselsmyndighetene ikke tok høyde for var at de dermed var medvirkende til at evangeliet ble spredd også i dette fengselet.

'Hver gang de flyttet til et annet fengsel så ble det en god anledning til å forkynne evangeliet der,' forteller Saaed Abedini.

Da Saeed Abedini ble fengslet i 2012 og som resulterte i tre års fengsel var det tiende gangen han ble fengslet for sin tros skyld.

Abedini og de som kom til tro på Jesus gjennom hans tjeneste ble alle utsatt for grusom tortur. De siste to årene ble Saeed Abedini holdt totalt isolert fra de andre fangene, så han ikke skulle få anledning til å vitne for dem. Flere ganger kunne hans fangevoktere fortelle ham at han ganske snart kom til å bli løslatt, med Den Hellige Ånd fortalte ham at det var en løgn. Samtidig gav ikke Abedini opp fordi Den Hellige Ånd hadde forsikret ham om at hans tjeneste ikke var over.

Han ble nylig satt fri i forbindelse med avtalen mellom Iran og FN.

På bildet ser vi Saeed Abedini sammen med Franklin Graham. Billy Graham organisasjonen har stilt opp for å hjelpe Abedini til å normalisere livet i fengsel og få hjelp med sine traumer.

Ingen kommentarer: