søndag, februar 28, 2016

Slik så en gudstjeneste ut i det andre århundre

Hvordan så en gudstjeneste ut i det 2.århundre? Beskrivelser og instruksjoner som vi finner igjen i skriftene til de tidlige kirkefedrene viser oss noen interessante trekk.

En søndagsgudstjeneste varte i omlag tre timer, og hver eneste søndag feiret ham Herrens måltid. Selve gudstjenesten var delt i to deler: Ordets gudstjeneste og Brødets gudstjeneste.

Den første delen: Ordets gudstjeneste var åpen for tre grupper: Døpte troende, de som mottok opplæring i den kristne tro og til slutt de som var nysgjerrige på hva den kristne tro handlet om.

Den andre delen: Bønnene og Herrens måltid er åpen for de som var døpt på bekjennelsen av sin tro. Ingen andre fikk ta del i denne. Når denne delen av gudstjenesten måtte de som ikke var døpt forlate gudstjenesten.

Ordets gudstjeneste så slik ut:

1. Åpningshilsen ved menighetens forstander og respons fra forsamlingen. Ofte kunne forstanderen eller biskopen si: 'Herren være med dere' og forsamlingen ville da svare: 'Og med din ånd'.

2. Lesninger fra Det gamle testamente. Denne teksten ble vanligvis lest eller sunget av en diakon.

3. Salme eller hymne

4. Lesninger fra Det nye testamentes skrifter.

5. Salme eller hymne

6. Lesninger fra Det nye testamente. Denne gangen fra et av evangeliene.

7. Preken. Den ble holdt av forstanderen (biskopen) sittende.

8. Alle som ikke var døpte måtte nå forlate huset hvor forsamlingen holdt til.

Brødets gudstjeneste

9. Forsamlingens bønner: Bønnelederen - som i vest var biskopen - i øst den ledende diakonen - vil annonsere et bønnemne. Forsamlingen ba så for dette bønneemnet stille. Så ville forstanderen be høyt for det første bønnemnet som var annonsert denne søndagen. Så ville man gå videre til neste bønneemne. Dette var den lengste delen av gudstjenesten. Forsamlingen ba stående, skuende opp mot himmelen og med armene utstrakt og håndflatene ut.

10. Herrens måltid:

a) Forstanderen (biskopen) hilste forsamlingen.

b) Forsamlingen ga sitt tilsvar

c) Fredskysset. Menn kysset mennene på kinnet. Kvinnene kysset kvinnene.

d) Menighetens medlemmer hadde tatt med seg et lite brød og en flaske vin hjemmefra. Diakonene tok dette og satte det på Herrens bord. De tømte vinen opp i en stor sølvkalk.

e) Forstanderen (biskopen) og forsamlingen deltok så i en liturgisk dialog hvor det ble fremsagt ting som menigheten svarte på.

f) Forstanderen (biskopen) ledet så forsamlingen i bønn.

g) Forstanderen og diakonene brøt så brødet og brødet og kalken ble så distribuert rundt i salen.

h) Noe ville bli sagt til hvert menighetsmedlem i det han eller hun tok imot elementene. F.eks 'Himmelens brød i Jesus Kristus' og den enkelte ville da svare: Amen! Brød og vin som ikke ble benyttet ble enten tatt med av diakonene til syke som ikke kunne delta eller tatt med hjem slik at det kunne brukes når de feiret Herrens måltid i hjemmene.

i) Velsignelsen. Fremsagt av en av diakonene.

Kilde: N.R Needham: 2000 years of Christ's power. Vol I: Age of The Early Church Fathers.

Ingen kommentarer: