søndag, februar 21, 2016

Blendet av Åndens lys

'Forestill dere en mann som om natten står inne i et hus med alle dører lukket: forestill dere at han åpner et vindu akkurat i samme øyeblikk som det plutselig kommer en lyn fra himmelen. Han kan ikke tåle lyset, men lukker øynene for å beskytte seg og rygger tilbake fra vinduet.

Slik er det også med sjelen, som er innelukket i sansenes verden: titter den ut gjennom forstanden vindu, blir den overveldet av lyset, like kraftig som lynet, i Helligåndens lysskjær, Han som lever i sjelen. 

Ute av stand til å tåle så sterkt et lys, som ikke lenger er tilslørt, blir sjelen forvirret i sine tanker og trekker seg unna i seg selv, om i et hus, og tar sin tilflukt til menneskelige ting, slikt som hører sansene til. 

Simeon Den nye teologen sitert i Kysse Spor av Peter Halldorf, Luther forlag 2002, side 50.

Ingen kommentarer: